Już czwarta konferencja organizowana przez PKE i WSZiB

///
Już czwarta konferencja organizowana przez PKE i WSZiB
15 kw. '16

 

W dniu 18.04.2016 r. w Wyższej Szkole Zarządzaniai Bankowości odbyła się debata
pt.: „Inwestycje a ład w przestrzeni, ułomności ustawy o planowaniuprzestrzennym”. Wydarzenie było organizowane przez Radę Naukową PKE i RektoraWSZiB. W debacie wzięło udział kilkadziesiąt zainteresowanych osób.

Konferencja była okazją do rozmowy z osobamitakimi jak:

Tomasz Zuchowski (Podsekretarz Stanuw Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa),

Elżbieta Koterba (Z-ca PrezydentaMiasta Krakowa),

Poseł Anna Paluch (KomisjaInfrastruktury),

Poseł Jerzy Meysztowicz(przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju).

 

 

Dziękujemywszystkim za liczne przybycie!

 

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content