Dotacja dla Fundacji Europejskie Centrum…

///
28 lis '04

W pierwszym miesiącu swojej działalności Fundacja Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych odniosła znaczący sukces, zwyciężając w Konkursie &8211; Debata na temat Strategii Lizbońskiej. Przedstawiony przez Fundację projekt &8222;Małopolska innowacyjna" uzyskał jednogłośnie pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej, na podstawie której Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej minister Jarosław Pietras podjął decyzję o przyznaniu dotacji na realizację projektu. Nagrodzony projekt został opracowany przez osoby zaangażowane społecznie w prace Fundacji: Marcelinę Stanek, Małgorzatę Suroń, Martę Uzar oraz dr Pawła Kawę.Fundacja Europejskie Centrum została założona przez JM Rektora WSZiB prof. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego. Pracami Fundacji kieruje dr Paweł Kawa. Główny obszar działalności Fundacji to przygotowywanie wniosków o środki pomocowe oraz prowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.


Skip to content