CISCO NETWORK ACADEMY – rozpoczęcie

///
16 lut '01

W dniu 5 marca 2001 r. ropoczęły się kursy CISCO Networking Academy. Czas trwania – 4 semestry, 70 godzin w semestrze (2 x w tygodniu po 4 godziny). Koszt szkolenia – 550 zł dla studentów WSZiB oraz 980 zł dla pozostałych osób. Celem kursu jest przygotowanie do egazminu inżynierskiego CISCO.


Skip to content