CISCO – eksternistycznie

///
3 kw. '04

WSZiB w Krakowie uruchamia nabór do grupy Semestru 1 Lokalnej Akademii CISCO działającej przy WSZiB w Krakowie w formule eksternistycznej. Specjalna oferta skierowana jest do osób, z co najmniej podstawową znajomością zagadnień sieci komputerowych, zdecydowanych na kształcenie w nowoczesnej formule blended learning, z dobrą znajomością języka angielskiego i silną motywacją.Więcej informacji i zapisy:http://cisco.wszib.edu.pl/eksternistycznie/


Skip to content