Certyfikat „Przyjaciel Młodzieży”

///
6 kw. '09

6 kwietnia 2009 podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych Starosta Krakowski pan Józef Krzyworzeka nadał JM Rektorowi WSZiB tytuł „Przyjaciela Młodzieży”. Tytuł ten został nadany w podziękowaniu za współpracę w ramach dwustronnego porozumienia w zakresie wykładów monograficznych dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach na temat integracji europejskiej oraz w podziękowaniu za inne formy aktywności.


Skip to content