BEZPŁATNE STUDIA NA WYDZIALE INFORMATYKI!

///
18 wrz '03

Wszystkie osoby, które planują rozpocząć kształcenie na Wydziale Informatyki zachęcamy do przystąpienia do egzaminu z matematyki, który odbędzie się 25 września 2003 o godz. 10.00 w Auli WSZiB przy ul. Armii Krajowej 8.Osoby, które uzyskają najwyższe oceny (ale nie niższe niż 4,0) otrzymają prawo do bezpłatnej nauki na pierwszym roku tj. stypendium naukowe Rektora w wysokości 5.000 zł na studiach dziennych lub 4.400 zł na studiach zaocznych.Do udziału w egzaminie zapraszamy również te osoby, którym nie powiodło się na egzaminie zorganizowanym w czerwcu 2003. Macie Państwo kolejną szansę!Powodzenia!


Skip to content