Aneksy do umów ze studentami

///
26 lut '07

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie dokonał oceny stosowanych przez naszą Uczelnię wzorców umów ze studentami.W wyniku zgłoszonych przez UOKIK uwag, władze Uczelni postanowiły ujednolić stosowane dotąd przez WSZiB wzorce umów.Uprzejmie zapraszamy Państwa, którzy są stroną umowy z WSZiB, od dnia 26 lutego 2007 r. do Dziekanatu (budynek COS przy ul. Armii Krajowej 4) celem podpisania i odebrania stosownego aneksu do umowy. Jednocześnie informujemy, że pracownicy dziekanatu będą się kontaktować z zainteresowanymi studentami poprzez starostów grup.Wszelkich informacji udzielają pracownicy Dziekanatu.


Skip to content