Zeszyt naukowy

null

Adres redakcji:
Redakcja Zeszytu Naukowego WSZiB
Al. Kijowska 14
30-079 Kraków
redakcja@wszib.edu.pl
Redaktor Naczelny: dr Magdalena Kowalska-Musiał
Adres Wydawcy:
Oficyna Wydawnicza Text
30-057 Kraków, ul. Chocimska 35/3a
 
www.zeszytnaukowy.pl
 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie


Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości publikuje prace z zakresu: teorii organizacji i zarządzania, handlu i usług, marketingu, badań marketingowych, ekonomii, polityki gospodarczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń, handlu międzynarodowego, prawa gospodarczego, ekonomii matematycznej, ekonometrii, statystyki, polityki społecznej, filozofii, psychologii, socjologii oraz nauki o mediach.

W czasopiśmie są publikowane recenzowane, oryginalne prace naukowe.
 
Wymogi edytorskie

Procedura recenzowania:
 1. Nadesłane opracowania Redakcja poddaje wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej.
  2. Redakcja wybiera Recenzentów, którzy posiadają co najmniej stopień dr hab. oraz nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej Autora/ów.
  3. Prace recenzowane są poufnie i anonimowe.
  4. Autor otrzymuje recenzje do wglądu, poprawia pracę, odsyła Redakcji. Autor pozostaje w stałym kontakcie z Redakcja do czasu wydania pracy drukiem.
  5. Lista recenzentów jest publikowana w każdym zeszycie czasopisma.
Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze pt.”Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 

Skład Rady Naukowej:


Finanse i Rachunkowość:
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • prof. dr hab. Józefa Famielec
 • dr Teresa Kamińska-Blichowska
 • dr Paweł Kawa
 • dr Joanna Niżnik
 • dr Renata Papież
 • dr Monika Szaraniec
Socjologia:
 • Prof. dr hab. Julian Bugiel
 • Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
 • dr hab. Teresa Sasińska-Klas
 • dr hab. Agnieszka Ogonowska
 • dr Aleksandra Wagner
Zarządzanie:
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek
 • Prof. dr hab. Bogusław Wiernek
 • Prof. dr hab. Jan Wiktor
 • dr Paweł Kawa
 • Dr Wit Sewera
 • Dr Aneta Ziółkowska

Recenzenci prac:

 • Prof. dr hab. Krystyna Rajzer
 • Prof. dr hab. Jan Targalski
 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus
 • Prof. dr hab. Stanisław Micherda
 • Dr hab. Bogusław Skowronek
 
Tytuł Rok Autor Cena
Zeszyt naukowy nr21: Zarządzanie nr 7 2011 (red.) Artur Figurski 35,00 zł
Zeszyt naukowy nr 20 2011 (red.) Artur Figurski 36,00 zł
Zeszyt naukowy nr 19 2011 (red.) Zofia Wydymus 31,00 zł
Zeszyt naukowy. Studia magisterskie nr 18 2011 (red.) Paweł Kawa 35,00 zł
Zeszyt naukowy nr 17 2010 (red.) Zofia Wydymus niedostępna
Zeszyt naukowy nr 15-16: Zarządzanie nr 4-5 2010 (red.) Artur Figurski 25,00 zł
Zeszyt naukowy nr 14: Socjologia nr 4 2010 (red.) Magdalena Kowalska-Musiał 20,00 zł
Zeszyt naukowy nr 13: Zarządzanie nr 3 2010 (red.) Artur Figurski 10,00 zł
Zeszyt naukowy nr 12: Finanse i Bankowość nr 6 2010 (red.) Zofia Wydymus 20,00 zł
Zeszyt naukowy nr 11: Zarządzanie nr2 2009 (red.) Artur Figurski 10,00 zł
Zeszyt naukowy nr 10: Finanse i Bankowość 2009 (red.) Zofia Wydymus 10,00 zł
Zeszyt naukowy nr 9: Socjologia 2009 (red. ) Magdalena Kowalska-Musiał 10,00 zł
Zeszyt Naukowy nr 8: Finanse i Bankowość 2008 (red.) Zofia Wydymus 10,00 zł
Zeszyt Naukowy nr 7: Finanse i Bankowość 2008 (red.) Zofia Wydymus niedostępna
Zeszyt Naukowy nr 6: Socjologia 2007 (red.) Magdalena Kowalska-Musiał 10,00 zł
Zeszyt Naukowy nr 5: Finanse i rachunkowość 2006 (red.) Zofia Wydymus 10,00 zł
Zeszyt Naukowy nr 4: Socjologia 2006 (red.) Jacek Kochanowski, Agnieszka Ogonowska 10,00 zł
Zeszyt Naukowy Nr 2 : Informatyka 2005 (red.) Renata Słota 10,00 zł
Zeszyt Naukowy nr 3: Finanse i Bankowość 2005 (red.) Zofia Wydymus niedostępna
Zeszyt Naukowy Nr 1 : Zarządzanie i Marketing 2004 (red.) Łukasz Wacławik 10,00 zł

Powrót na górę strony