Управління

Опис напряму

Навчання  проводиться у стаціонарній  та нестаціонарній формах.
Тривалість навчання до 3,5 років  (VII семестрів).
Загальна кількість годин: для студентів стаціонарної форми навчання 2100, для студентів нестаціонарної  форми навчання 1355.
 
 
Студенти, що навчаються за напрямом   Управління, отримують теоретичні та практичні знання  в галузях наук - управління та економіка, а також комплементарних дисциплін, таких як право, фінанси та облік, психологія і соціологія праці. Наші випускники отримують спеціалізовані знання, що необхідні для вмілого управління ресурсами підприємств та інституцій у стратегічному, тактичному та операційному вимірах, а також вміння компетентного формулювання думки на тематику проблем управління. А також студенти володіють профільними знаннями, необхідними для управління галузями, процесами або функціями підприємства, відповідно до обраної таким студентом сфери спеціальності навчання.

Методичний процес ведеться таким чином, щоб уможливити мобільність студентів, забезпечити порівнянність кваліфікації через виконання спрямовуючих стандартів, перманентне поліпшення якості навчання, через що забезпечується реалізація цілей, визначених болонським процесом. Одним із прикладів ефективного навчання можуть бути реалізовані нами програми   European Business Competence* Licence, тобто Європейський Сертифікат Бізнес Компетентності, European Computer Driving Licence -Європейський сертифікат комп"ютерного уміння, Microsoft IT Academy Program - курси підготовки до сертифікації  Microsoft, підтвердження мовних знань у системі  TELC The European Language Certificate.

Спеціальності

Рекомендації

Чому Вища Школа Управління і Банківської Справи? Перед прийняттям рішення про обрання вузу, ми перевіряли рейтинги за „Річ Посполитою" та "Політикою”. Вища Школа Управління і Банківської Справи займала у них  одне з кращих місць серед вузів. Вибір виявився влучним. Я була і залишаюсь задоволена з того як і чого навчають у цьому Вузі. Через три роки даний факт схилив мою сестру Кароліну до навчання у Вищій Школі Управління і Банківської Справи. Отримані знання за напрямом Управління і Маркетинг рішуче допомагають мені у веденні  сімейного бізнесу - ТОВ WIMARK, що є частиною Групи WIMED. Основним видом діяльності ТОВ WIMARK є здійснення горизонтальної розмітки доріг.
Вищу Школу Управління і Банківської Справи я згадую як Вуз, спрямований у сторону студента, в якому поважаються думки та погляди молодих людей. У Вузі присутня досить добре розвинута інформатична система, що корисна для щоденних зв'язків з останнім. Найважливішим для мене стали новаторські способи ведення лекційних занять, що пов'язані з практичними заняттями, а не тільки викладання сухого книжного тексту. В процесі навчання я познайомилась з багатьма цікавими особистостями, з деякими з них ми досі підтримуємо зв'язок. Знання здобуті у Вузі, дали мені легкий старт у новій професійній діяльності.
Вищу Школу Управління і  Банківської Справи  я рекомендую усім молодим людям, націленим на досягнення професійного та життєвого успіху.
Анна Домбчинська - Сайдак
випускниця напряму Управління і маркетинг
співвласниця фірми WIMARK

Я маю приємність належати до кола осіб, що отримали диплом Вищої Школи Управління і Банківської Справи у Кракові. Зроблений тоді мною вибір Вузу та профілю навчання, сьогодні я оцінюю як випускниця "із стажем", за ,у повній мірі влучно.
Уже від кільканадцяти років я працюю по спеціальності у самоврядних одиницях гміни Краків - тепер, я виконую функцію директора Правління Комунальної Інфраструктури і Транспорту в Кракові. Навчання у Вищій Школі Управління і Банківської Справи дозволило  розбудувати наявну спеціалізовану освіту, практику і професійний досвід, - як ресурс сучасного теоретичного знання на академічному рівні. У процесі навчання  я здобула ретельну підготовку у сфері методики та інструментів управління, аналізу та оцінки економічних процесів, економічної практики. Що мені дуже знадобилось у роботі та стало корисним при щоденному керуванні організацією, зважаючи на нелегкі реалії ринкової економіки, реалізацію доручених їй завдань, формуванню її публічного зображення, стимуляції активності та креативності мого колективу співпрацівників. Мої  попередні досягнення та успіхи у професійній сфері є, між іншим, функцією істотної компетенції, в якій , безсумнівно, свій внесок посідають знання, отримані у стінах Вищої Школи Управління і Банківської Справи. Тому, з цілковитим переконанням, я можу рекомендувати цей Вуз як добру адресу усім молодим людям, котрі наділені здібностями та схильностями та  прагнуть здобувати вищу освіту, адже Вища Школа Управління і Банківської Справи це сильна мотивація до отримання знання та уміння серед галузі широкого спектру економічних наук.
Йоанна Нєджялковска
випускниця напряму Управління і маркетинг
Генеральний директор Правління Комунальної Інфраструктури і Транспорту в Кракові.

Повернення на верх сторінки