Akademia Obywateli Trzeciego Wieku

null

Od czerwca do grudnia 2013 r. Fundacja Stańczyka wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie realizuje projekt pt. „Akademia Obywateli Trzeciego Wieku” .
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Krakowa i jego bliskich okolic.
W ramach projektu odbędzie się cykl zajęć komputerowych, orientacyjnych, obywatelskich oraz dziennikarskich.
Wiedzę i umiejętności wyniesione z wykładów, szkoleń i warsztatów uczestnicy będą mogli wykorzystać realizując w 20-osobowych zespołach zadaniowych własne projekty z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego.
Każda grupa otrzyma wsparcie opiekunów merytorycznych, a także możliwości dodatkowych konsultacji z prawnikami i działaczami w zakresie kontroli obywatelskiej. 

Szkolenia

Moduł Senior Trzeciej Generacji

  • lipiec - sierpień
  • intensywny kurs podstaw obsługi komputera (4 dni x 5 godzin)

Moduł Orientacyjny

  • sierpień - listopad
  • tło społeczno - kulturowe przemian ustrojowych i politycznych współczesnej Polski (10 wykładów x 2 godziny)
  • kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Krakowie (2 warsztaty terenowe x 5 godzin)

Moduł Dziennikarski

  • sierpień - październik (6 dni x 5 godzin)
  • warsztat z dziennikarstwa: tradycyjnego, radiowego, fotograficznego, telewizyjnego (specjalizacja do wyboru)
Szczegółowy harmonogram dostępny w zakładce harmonogramy.

Koszt

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Rekrutacja

Przynieś (lub wyślij pocztą - z dopiskiem na kopercie AOTW) formularz zgłoszeniowy
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
Al. Kijowska 14, pok. nr 10
30-079 KRAKÓW
Poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00
 
Zadzwoń
tel. 12 635 68 16; 501 699 761
 
Zarejestruj się przez Internet
www.seniorzy.stanczyk.org.pl

Projekt realizują

Fundacja Stańczyka - lider projektu

Od 2009 roku działa na rzecz przejrzystości, jawności i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju potencjału organizacji społecznych. Działając w imię wartości demokratycznych, stara się wpływać na przepisy prawne, a także kulturę obywatelską w Polsce.
www.stanczyk.org.pl 
Koordynatorka projektu – Małgorzata Fedas
Ul. Sławkowska 12 (oficyna IIIp.)
31-014 Kraków
Tel. 506 898 804; e-mail: malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – partner projektu

www.wszib.edu.pl
Asystentka projektu – Agnieszka Mazurek – Czarnecka
Al. Kijowska 14, pok. nr 10
30-079 Kraków
Tel. 12 635 68 16; 501 699 761; e-mail: amazurek@wszib.edu.pl

Powrót na górę strony