Stypendia


Stypendia przyznawane w WSZiB w Krakowie

Stypendia


ROK AKADEMICKI 2017/2018

Stypendia finansowane ze środków własnych Uczelni:

Stypendia finansowane ze środków budżetu państwa:

Pozostałe

W roku 2016

  • 42 studentów otrzymało stypendium motywacyjne Rektora
  • 502 studentów otrzymało stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • 619 studentów otrzymało stypendium o charakterze socjalnym
  • 38 studentów otrzymało zapomogi losowe
  • 1 student otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu statystycznie co trzeci student WSZiB otrzymuje stypendium!!

Do poczytania

Konto bankowe dla studenta

Powrót na górę strony