Coaching

Coaching

Cel

Studia przygotowują do prowadzenia zarówno coachingu biznesowego jak również innych odmian coachingu wg modelu holistycznego w tym również grupowego (team coachingu). Zdecydowana większość zajęć ma formę warsztatową opartą na nowoczesnych metodach uczenia się osób dorosłych. Słuchacze współtworzą program studiów poprzez aktywne uczestnictwo oraz praktyczne doświadczanie sytuacji „z życia wziętych”. Dzięki temu uczą się jak prowadzić coaching, a także mogą doświadczyć go z perspektywy klienta coachowanego. Słuchacze uczą się kompetencji coacha holistycznego. Oprócz wiedzy i umiejętności bardzo duży nacisk kładzie się na kształtowanie zawodowej postawy etycznej bazując na standardach najbardziej renomowanych federacji coachingu- ICF i ICC. Stąd też ogromną rolę przypisuje się aspektowi moralnemu w trakcie nauki oraz rozwiewanie wszelkich wątpliwości oraz nieporozumień, które pojawiły się w wyniku dezinformacji w środowiskach zainteresowanych coachingiem (menedżerowie, pracownicy różnych branż). Dzięki warsztatowej formie zajęć uczestnicy dowiadują się jak dostrzegać potencjał tkwiący w innych ludziach, wydobywać ich mocne strony oraz rozwiązywać sytuacje problemowe poprzez zastosowanie kreatywnych strategii myślenia i działania.
Studia są adresowane do wszystkich słuchaczy zainteresowanych pracą coacha. Dotyczy to zarówno menedżerów liniowych, pracowników działów HR, osób zarządzających grupami innych ludzi, jak również zwykłych osób zainteresowanych własnym samorozwojem oraz budowaniem odpowiedzialności i samoświadomości. Zdecydowanie skorzystają osoby współdziałające z innymi ludźmi gdzie budowanie relacji oraz zaufania jest kluczowe dla wyników i efektywności pracy (psychologowie, socjologowie, pedagodzy, terapeuci).
Zapraszamy na film prezentujący ten kierunek, przygotowany przez absolwentów: http://youtu.be/RPBdnCGYCsQ

Korzyści

Studia uczą przede wszystkim praktyki coachingowej. Po ukończeniu absolwenci będą swobodnie posługiwać się narzędziami i technikami koncentrując się na postawie etyczno-moralnej w czasie prowadzenia procesu coachingowego. Kompetencje uzyskane w trakcie studiów ułatwią komunikację z innymi, budowanie relacji oraz zaufania nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.

Wykładowcy

Certyfikowani coachowie ICF (PCC), ICC. Psychologowie i menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w pracy biznesowej. Trenerzy i praktycy programowania neurolingwistycznego.

Program

 • Wstęp do coachingu- definicje
 • Język i formułowanie celów coachingowych.
 • Odzwierciedlanie. Coaching obszarów zachowań i umiejętności.
 • STYLE UCZENIA SIĘ. ZBIERANIE INFORMACJI. SYSTEMY REPREZENTACJI. BUDOWANIE RELACJI-KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. LINGWISTYCZNE FORMY MOTYWOWANIA.
 • PRACA NA PRZEKONANIACH W COACHINGU. Wartości-czym są i jak je rozpoznawać?
 • COACHING ZESPOŁOWY w kontekście biznesowym.
 • ACTION LEARNING- uczenie się przez działanie.
 • COACHING RODZICIELSKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE W COACHINGU.
 • Coaching tożsamości- Coach jako „sponsor”.
 • Solution Focused Coaching- elementy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach-model ericksonowski.
 • Mentoring w coachingu. Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia

Egzamin ustny;
Obrona pracy dyplomowej;
Aktywne uczestnictwo w zajęciach;
Testy.

Opłaty

Całkowity koszt: 4000 zł lub 4 x 1000 zł
 • Zjazdy: sobota - niedziela
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 200
 • Liczba zjazdów: 11

Powrót na górę strony