Studia Podyplomowe

 Oferta studiów podyplomowych - rekrutacja na semestr letni 2017/18!

Rozpoczynamy rekrutację na studia w semestrze letnim 2017/18 na kierunkach: Specjalista baz danych SQL Server, Data Scientist, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie w oświacie oraz Programista platformy .NET. Zapraszamy do biura rekrutacji! 

Finanse i prawo

Finanse samorządowe w praktyce
Finanse i podatki 
Prawo dla menedżera
Rachunkowość
Finansowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie

Neurodydaktyka i doskonalenie umysłu
Lean Sigma Expert for Services współorganizowane z firmą LUQAM
Akademia menedżera (studia menedżerskie) 
Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 współorganizowane z firmą LUQAM 
Automotive Quality Expert - współorganizowane z firmą LUQAM 
Lean Sigma Academy - współorganizowane z firmą LUQAM 

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności - współorganizowane z firmą LUQAM 
Strategie zakupowe i sourcing - współorganizowane z firmą LUQAM 
TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce - współorganizowane z firmą LUQAM
Project Management - współorganizowane z firmą LUQAM 
Zarządzanie w oświacie - rekrutacja na studia od semestru letniego rozpoczęta!
Zarządzanie produkcją w praktyce - współorganizowane z firmą LUQAM 

Ochrona zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia - rekrutacja na studia od semestru letniego rozpoczęta!

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Coaching 
Psychologia wpływu i komunikacja perswazyjna w biznesie i przywództwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie

Informatyczne

Specjalista baz danych SQL Server - rekrutacja na studia w semestrze letnim rozpoczęta!
Data Scientist - rekrutacja na studia w semestrze letnim - ostatnie cztery wolne miejsca!
Programista platformy .NET - rekrutacja na studia od semestru letniego rozpoczęta!

Marketing

Marketing terytorialny
Zarządzanie komunikacją marketingową i medialną

Rynek nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Wycena nieruchomości

Powrót na górę strony