Studia Podyplomowe

Finanse i prawo

Finanse samorządowe w praktyce
Finanse i podatki 
Prawo dla menedżera
Rachunkowość 
Zamówienia publiczne
Finansowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie

Lean Sigma Expert for Services współorganizowane z firmą LUQAM 
Administracja Europejska. Zarządzanie funduszami unijnymi
Akademia menedżera (studia menedżerskie) 
Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 współorganizowane z firmą LUQAM 
Automotive Quality Expert - współorganizowane z firmą LUQAM 
Lean Sigma Academy - współorganizowane z firmą LUQAM 

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności - współorganizowane z firmą LUQAM 
Strategie zakupowe i sourcing - współorganizowane z firmą LUQAM 
TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce - współorganizowane z firmą LUQAM
Project Management - współorganizowane z firmą LUQAM 
Zarządzanie Finansami - studia razem z GFKM
Zarządzanie w oświacie 

Ochrona zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia - rekrutacja trwa do 17.02.2017r

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Coaching - rekrutacja traw do 17.02.2017r.
Mediacje – Alternative Dispute Resolution
Mediacje rodzinne
Negocjacje i mediacje
Psychologia wpływu i komunikacja perswazyjna w biznesie i przywództwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie

Informatyczne

Specjalista baz danych SQL Server - rekrutacja trwa do 17.02.2017r.
Data Scientist 
Systemy i sieci komputerowe

Marketing

Marketing terytorialny
Zarządzanie komunikacją marketingową i medialną

Rynek nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Wycena nieruchomości

Powrót na górę strony