Odwiedzili Wszib

Odwiedzili nas w ostatnim roku:

dr Stanisław Bisztyga- Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski

Łukasz Długosz – Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole

prof. dr hab. Jarosław Flis- Socjolog, publicysta i komentator polityczny, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego

Józef  Gawron- Wicewojewoda Małopolski      

dr inż. Zsuzsanna Iwanicka - Główny Ekolog w Banku Ochrony Środowiska

mgr inż. arch. Maciej Jagielak - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego

dr inż. Mirosław Janowski- Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Janusz Kahl - Konsul Honorowy Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii

Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

Rafał Kulczycki - Dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa

mgr inż. Jan Kosiorowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Elżbieta Koterba- Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Gabriela Lenartowicz- Poseł PO, Minister Środowiska w Gabinecie Cieni PO

Małgorzata Liburska-   Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Wojciech Łaptaś – Kierownik Oddziału, Wydział Spraw Administracyjnych przy Urzędzie Miasta w Krakowie

Magdalena Łasak - Strutyńska - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Andrzej Łazęcki - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

Krystyna Marcinkowska- Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

Jerzy Meysztowicz- Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Janusz Mikuła - Politechnika Krakowska, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski -Politechnika Krakowska

mgr inż. Damian Nowak- Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody - Magurski Park Narodowy

Anna Paluch - Poseł, Komisja Infrastruktury

dr Tomasz Pasierbek- Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego

Marcin Popkiewicz - Autor bestsellerów "Świat na rozdrożu" i "Rewolucja energetyczna. Ale po co?".

Edward Prokop - Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy 

mgr inż. arch. Tomasz Pyszczek - Współwłaściciel Biura Architektura Pasywna i Dom Plus

prof. Roman Soja- Kierownik Programu Człowiek i Biosfera - Polski Komitet UNESCO

mgr inż. Michał Sokołowski- Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego

Bogusław Sonik - Poseł PO, Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

prof. Janusz Sowa- Zarząd Rady Leśnictwa

Wojciech Stawiany- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

mgr inż. Maciej Surówka- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatów i Audytorów Energetycznych

Łukasz Szewczyk -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

Krzysztof Świerczek- Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy

dr inż. Janusz Tomasiewicz- Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego

Tadeusz Trzmiel - Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

prof. dr hab. Zbigniew  Witkowski - Członek Rady Naukowej oraz były Główny Konserwator Przyrody

Dariusz Wnęk - Kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody

Paweł Wojciechowski- Właściciel Noble Lashes

Mateusz Zając - Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll - Profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tomasz Żuchowski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i BudownictwaPowrót na górę strony