Aktualności

POZYTYWNA OCENA PKA DLA INFORMATYKI

2017-09-21 10:18

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny  programowej na kierunku  Informatyka w naszej Uczelni.  Spośród  ośmiu kryteriów jakościowych oceny, wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia uzyskało ocenę „wyróżniającą”, pozostałe siedem kryteriów tj,: koncepcja kształcenia, misja, strategia, program kształcenia, wewnętrzny system zapewniania jakości, umiędzynarodowienie oraz infrastruktura otrzymały ocenę „w pełni”. Uzyskana ocena jest  najwyższą z dotychczasowych ocen PKA przyznanych naszej Uczelni.

Powrót


Powrót na górę strony